Klauzula informacyjna

I. Do kogo skierowana jest Polityka Prywatności?

 1. MALITA Elżbieta Malita-Stępień z siedzibą w Bukowicach, przy ul. Jesionowej 58, 56-321 Bukowice, NIP: 9121824549, e-mail: info@malitajustwood.com, nr telefonu: +48 669 380 068, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej https://malitajustwood.com/, dalej jako: Strona Internetowa. Jeżeli korzystasz z tej strony internetowej to Polityka Prywatności jest właśnie dla Ciebie.

II. Kto zbiera Twoje dane osobowe?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych przed zawarciem umowy, a także w umowie i na etapie jej wykonywania jest Elżbieta Malita, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MALITA Elżbieta Malita-Stępień z siedzibą w Bukowicach, przy ul. Jesionowej 58, 56-321 Bukowice, NIP: 9121824549, e-mail: info@malitajustwood.com, nr telefonu: +48 669 380 068, dalej jako: Administrator.

III. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli odwiedzisz Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
  a. adres IP,
  b. rodzaj systemu operacyjnego,
  c. rodzaj/typ przeglądarki.
  Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych.
 2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu, poczty e-mail, czy poprzez stosowane formularze, wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, które mogą zawierać:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail
  c. numer telefonu,
  d. adres zamieszkania
 3. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
  a. odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś, napisałeś do nas z pytaniem lub wysłałaś formularz – w tym pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie ofert);
  b. marketingu własnych produktów (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzanie Twoich danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do re marketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie);
  c. przesyłanie newsletterów – jeśli wyraziłeś na to zgodę;
  d. rekrutacji – jeśli przesłałeś nam swoją kandydaturę.
 4. Podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja prośba przed zawarciem z nami umowy – jeśli piszesz lub dzwonisz do nas z jakimś zapytaniem. Jeśli jesteś naszym klientem podstawą przetwarzania Twoich danych jest zawarta z nami umowa. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania newslettera lub wyraziłeś zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda.
 5. Twoje dane są przez nas przekazywane firmie księgowej do celów rozliczeń – jeśli jesteś naszym klientem. Twoje dane są przekazywane firmom kurierskim i transportowym. Jeśli zapisałeś na newsletter, Twoje dane będą przekazane firmie świadczącej usługi e-mail marketingu i CRM.
 6. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia naszej korespondencji w danej sprawie albo do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów, do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających oraz wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na nas (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Jeśli chodzi o newsletter lub zgodę na handlowy kontakt telefoniczny, Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody;
 7. W każdej chwili masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe;
 8. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 10. Podanie nam Twoich danych jest zazwyczaj dobrowolne. Podanie danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne, jeśli chcesz otrzymywać newsletter, informacje o aktualizacjach produktów.
 11. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 12. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zarówno zawarcie, jak i realizacja Umowy będzie niemożliwa.

IV. Jak wygląda zbieranie danych w celu zapisu na newsletter?

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy o podanie niezbędnych danych oraz adres e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdującą się w stopce każdego newslettera.
 3. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Nowoczesny system do e-mail marketingu pozwala natomiast analizować działania odbiorców po otrzymaniu od nas wiadomości. Robimy to, by lepiej dostosować treść newslettera do Twoich zainteresowań. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

V. Jak wygląda zbieranie danych w celu zapisu na otrzymywanie wiadomości w Messengerze?

 1. Rozpoczynając konwersację ze stroną Malita Just Wood w ramach strony portalu Facebook oraz poprzez aplikację Messenger Twoje dane są przetwarzane w celu:
  a. prowadzenia i podtrzymywania rozmowy.
  b. informowania o ofertach oraz innych wydarzeniach.
 2. Twoje dane są przetwarzane poprzez aplikację Messenger.
 3. Możesz w każdej chwili zarządzić usunięcia swoich danych wpisując w aplikacji Messenger słowo „stop” lub pisząc na adres info@malitajustwood.com.

VI. Jakie stosujemy inne technologie na stronach?

A. Analizy statystyczne naszej strony internetowej

 1. Korzystamy z różnych narzędzi, które pozwalają nam na zebranie danych statycznych dzięki, którym możemy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu i jak możemy go dla nich ulepszyć. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi są zagregowanymi danymi statystycznymi i nie dają nam informacji o konkretnej osobie. Niektóre z narzędzi (np. HotJar) umożliwiają poznanie jak ze strony korzystał losowy użytkownik jednak nie są w stanie wskazać tej osoby i nie udostępniają danych, które pozwoliłyby nam tę osobę zidentyfikować.
 2. Do narzędzi z których korzystamy należą m.in. Google Analytics. Wykorzystują one technologię „cookies” w celu umożliwienia prezentacji miarodajnych danych.
 3. Autorzy tych narzędzi gromadzić mogą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 4. Firmy będące autorami tych narzędzi mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będą zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają informacje w imieniu danej firmy.
 5. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
 6. Używane przez nas narzędzia Google Analytics i podobne, nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

B. Google AdWords i inne narzędzia Google – reklama behawioralna

 1. Google AdWords i inne narzędzia Google wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z Twojego urządzenia.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzenia plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlenia reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach.
 3. My jako reklamodawcy z usługą Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę w ciągu ostatnich 7 dni.
 4. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
 6. Używanie przez nas narzędzia Google Adwords i podobne nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

C. Piksel konwersji Facebooka

 1. Na naszej stronie internetowej może być stosowany tzw.”piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.
 2. Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po stronie internetowej. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebooka reklamy do tych osób, które były na stronie internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryn.
 3. Następnie otrzymujemy of firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.
 4. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://help.instagram.com/155833707900388.

VII. Czy masz dostęp do swoich danych osobowych? Czy możesz odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.
 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informację nt.:
  a. celu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
  c. komu przekazujemy Twoje dane,
  d. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,
 3. Przysługuje Ci prawo do:
  a. sprostowania Twoich danych,
  b. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
 4. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mail i/lub zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny. Możesz odwołać zgodę poprzez wiadomość mailową na adres info@malitajustwood.com. W stopce każdej wiadomości, jaką wysyłamy w naszym newsletterze, również znajduje się kontakt, informacja o możliwości deaktywacji lub link dezaktywujący, za pomocą którego możesz wypisać się z listy mailingowej.
 5. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.

VIII. Czy Twoje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięciu ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.